Whiteville Rotary Club Officers

President - Jim Brooks

Vice President - David Passmore

Secretary - Bill Horne

Treasurer - Vicky Pait

   
             President Jim Brooks

   
             Vice-President David Passmore

                       
              Secretary Bill Horne

                       
                                                                                  Treasurer Vicky Pait